Rots en Watertraining speciaal voor jonge meiden

( LEEFTIJD 14 – 18 JAAR)

Een mogelijkheid voor jou om even uit de dagelijkse routine te stappen om tijd en ruimte te hebben voor nieuwe inzichten en je blikveld te verruimen. Door een combinatie van oefeningen om te komen bij je eigen gevoel en fysiek bezig zijn heb je de mogelijkheid om zowel persoonlijk als beroepsmatig nieuwe inzichten te krijgen en andere vanuit andere perspectieven te denken en te handelen.

Doelstelling rots en water voor jonge meiden:

  • Vrouwen bewustmaken van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen
  • Regie terug krijgen over eigen handelen
  • Een bijdrage zijn aan het verder of beter ontwikkelen van zelfvertrouwen, vinden van eigen kracht en mogelijkheden en vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden
  • Bewustwording van eigen kracht, creëert rust en maakt sterk, en van daaruit bewust en overwogen keuzes maken
  • Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht
  • Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties
  • Eigen persoonlijke ruimte ervaren en leren en durven deze in te nemen

"Communicatie betekent dat jij je verbindt met de ander met behoud van eigen kracht en eigenwaarde"

8  bijeenkomsten van 75 minuten, stil staan bij eigen behoeften en bewustwording om dan met nieuwe energie weer aan de volgende dagen te beginnen.