Verbeteren Lees-en taalvaardigheden

Wat: trainingsprogramma thuis op de PC met individuele coaching


Programma: Stapelgek op dieren

   

Leeftijd: Alle leeftijden


Het bewijs achter deze training

Talloze studies wijzen op het verband tussen problemen in het dichotisch luisteren en leesproblemen of andere leerproblemen. Dichotische vaardigheden zijn nodig om geluiden die tegelijkertijd in beiden oren binnen komen te kunnen onderscheiden. Deze vaardigheid vraagt dat verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve gedeelte van de hersenbalk) goed werken. Het goed functioneren van deze verbindingen speelt ook een rol bij selectieve aandacht, het kunnen verleggen van de aandacht en ook bij het onderscheiden van een stem in een omgeving waar er afleidende geluiden zijn (bijvoorbeeld in de klas).

Verbeteren Lees- en taalvaardigheden.docx

Als je problemen hebt met auditieve verwerking. 

ü  Mijn kind heeft problemen in de taalontwikkeling / TOS en ik zou graag zelf iets met het auditief werkgeheugen willen doen

ü  Mijn kind krijgt vaak de instructie niet mee.

ü  Mijn kind lijkt opgesloten in zijn eigen wereldje

ü  Ik zou graag willen weten, snapt hij het dan niet, onthoudt hij het niet of ‘hoort’ hij het niet?

ü  Ik merk dat het hakken en plakken bij spelling moeilijk gaat, hij kan de klanken niet onderscheiden en integreren

ü  Mijn kind loopt vertraging op bij het leren en ik vermoed dat aandacht en werkgeheugen een probleem vormen.

ü  Mijn kind heeft een probleem met begrijpend lezen, zonder dat het aan het leesniveau ligt

ü  Ik heb het gevoel dat het er wel inzit, maar het komt er niet uit